» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 330/1670/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrebnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 330/1670/2010

Załączniki:
1) uchwała nr 330/1670/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 142.75 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1669/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 paździwernika 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 330/1669/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 330/1669/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 303.87 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1668/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 330/1668/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 330/1668/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 301.53 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1667/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogótskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 330/1667/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 330/1667/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 149.96 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1666/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 330/1666/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 330/1666/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 110.84 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1665/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2010 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Symbol: 330/1665/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 330/1665/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 116.24 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1664/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do uczestnictwa w programie wieloletnim pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

Symbol: 330/1664/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1663/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia z dnia 13 października 2010 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/462/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 330/1663/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-20

WIĘCEJ »
POWRÓT