» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja LVIII z dnia 26.10.2010r.

Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/537/2010 w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1742.76 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/533/2010 w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łubiu na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, za bezzasadną.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 785.47 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/534/2010 w sprawie uznania skargi wniesionej przez Instytut Tarnogórski i Muzeum reprezentowany przez Pana Marka Wrońskiego - Prezesa Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum oraz Panią Janinę Jarzyńską - Sekretarza Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum, na Starostę Tarnogórskiego, za bezzasadną.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 625.72 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVIII/535/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok, podjętą na sesji w dniu 26 października 2010 roku.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 5671.8 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/536/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby w rodzinie zastępczej.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 947.08 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/538/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/462/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 654.24 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/539/2010 w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do uczestnictwa w programie wieloletnim pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 241.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/540/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 238.69 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/541/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 265.46 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-03

WIĘCEJ »
POWRÓT