» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2010 roku

Uchwała Nr 338/1702/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020Symbol: 338/1702/2010

Uchwała Nr 338/1702/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uchwała Nr …./…../10

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia         2010 roku

 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 169, art.170, art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.):

 

§ 1

 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach do zaciągania zobowiązań:

1.      związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego przedsięwzięć,

2.      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach do przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Wyświetleń: 1096

Załączniki:
1) Załącznik Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-12-02, Pobrań: 1064, Typ: XLS, Rozmiar: 66.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-12-02

« POWRÓT

WYDRUK