» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 4/15/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zawarcia ugody dotyczącej rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani ........................

Symbol: 4/15/2010

Załączniki:
1) 4/15/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 176.1 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/17/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 4/17/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/17/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 264.31 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/16/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem "Dąbrowa Miejska" w Bytomiu.

Symbol: 4/16/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/16/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 35.73 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/14/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach do prac w Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 4/14/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/14/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 39.04 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/13/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 1746/23 położoną w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego

Symbol: 4/13/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/13/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 151.15 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/12/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komiisji przetargowej do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 4/12/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/12/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 106.18 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/11/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komiisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomności rolnych oraz najem składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 4/11/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/11/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 84.25 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/10/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komiisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomności stnowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 4/10/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/10/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 65.26 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/9/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu projektu uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 1741/23 położoną w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego

Symbol: 4/9/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/9/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 62.15 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-23

WIĘCEJ »
POWRÓT