» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja III z dnia 28.12.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia "rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 810.72 KB

Data wprowadzenia: 2022-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/38/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego (z późn. zm).

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 329.52 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr V/68/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 331.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/51/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 2501.48 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/42/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich górach na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1201.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/41/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/17/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 304.48 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr I/17/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 39.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/40/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie oddelegowania radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 219.33 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/39/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach radnego Andrzeja Elwarta do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego rady Powiatu w Tarnowskich Górach czynności związanych z podróżą służbowa.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 249.58 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/36/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 3301.33 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XLV/425/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 602.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 2155.97 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/34/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 22975.15 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/52/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 792.83 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/50/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 532.44 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/49/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 461.94 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/48/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 722.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/47/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 834.33 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/46/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji ds. Infrastruktury Powiatu na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 659.67 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/45/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds Rozwoju i Promocji Powiatu na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 497.11 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/44/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 490.09 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/43/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 524.17 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/37/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 1741/23 położoną w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 220.99 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/33/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Państwa Krystynę i Pawła Dziewior na Starostę Tarnogórskiego za bezzasadną.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 741.24 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/32/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 25.33 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
POWRÓT