» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała Nr 6/31/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie umorzenia zobowiązań dłużników: ....zam. .........oraz .............zam. ................ z tytułu opłat za wyżywienie córki ...............w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w okresie 14.04.1997 do 22.06.2001

Symbol: 6/31/2010

Załączniki:
1) 6/31/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 257.96 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/32/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie umorzenia zobowiązań dłużnika ... zam. ...... z tytułu opłat za wyżywienie syna .......w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w okresie 03.04.2000 r. do 20.10.2003r.

Symbol: 6/32/2010

Załączniki:
1) 6/32/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 289.37 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/33/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie umorzenia zobowiązań dłużnika ... zam. ...... z tytułu opłat za wyżywienie córki .......w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w okresie 06.01.1998 do 31.08.2004

Symbol: 6/33/2010

Załączniki:
1) 6/33/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 280.81 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/34/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie umorzenia zobowiązań dłużnika ... zam. ...... z tytułu opłat za wyżywienie syna .......w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w okresie 02.10.1997 do 21.06.2007

Symbol: 6/34/2010

Załączniki:
1) 6/34/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 267.85 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/40/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia Izabeli Dittmann - pracownikowi Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do występowania w imieniu i na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 6/40/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/40/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 34.41 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/39/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji programu reorganizacji zakładu opieki zdrowotnej zawierającego propozycję restrukturyzacji i spłaty zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego powstałych w wyniku likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/39/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/39/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 77.95 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/38/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa firmie BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Kościuszki 31

Symbol: 6/38/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/38/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 51.6 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/37/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/13/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia13 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, obejmującej działkę gruntu nr 1746/23 położoną w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego

Symbol: 6/37/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/37/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 34.38 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/36/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 1/5/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości, położonej w budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 6/36/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/36/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 454.53 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/35/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia Marianowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/35/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/35/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 69.49 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/30/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 6/30/2010

Załączniki:
1) uchwała Typ: PDF, Rozmiar: 128.63 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/29/2010 Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 6/29/2010

Załączniki:
1) uchwała Typ: PDF, Rozmiar: 15970.36 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/28/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 6/28/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/28/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 311.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/27/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 6/27/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/27/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 133.24 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/26/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia Marianowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych

Symbol: 6/26/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/26/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 68.6 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/25/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Pilotowi - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych

Symbol: 6/25/20100

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/25/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 65.8 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/24/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia Marianowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 6/24/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/24/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 73.84 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/23/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Pilotowi - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 6/23/2010

Załączniki:
1) Uhcwała nr 6/23/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 69.73 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/22/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał II sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/22/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/22/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 88.84 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/21/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/21/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/21/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 309.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/20/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia Katarzynie Wilk - podinspektorowi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

Symbol: 6/20/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/20/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 35 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
POWRÓT