Tytuł: Uchwała nr 34/161/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiefo w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego
Symbol: 34/161/2011

Dokument dostępny w załączniku
Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2011-05-05
Załączniki:
1Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2011-05-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-05-05