Tytuł: Uchwała nr 36/176/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich górachm z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425//2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami
Symbol: 36/176/2011

Dokument dostępny w załączniku
Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2011-05-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-05-05