Tytuł: Uchwała nr 56/278/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Symbol: 56/278/2011


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2011-07-04
Załączniki:
1) Uchwała nr 56/278/2011Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2011-07-04
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2011-07-04