Tytuł: Uchwała nr 64/318/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskimu odrebnymi ustawami na 2011 rok
Symbol: 64/318/2011

Dokument dostępny w załączniku
Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2011-08-04
Załączniki:
1Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2011-08-04
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-08-04