Tytuł: Uchwała nr 89/429/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie nadania statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr XXXIV/323/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28października 2008 roku w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty
Symbol: 89/429/2011


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2011-10-14
Załączniki:
1) Uchwała nr 89/429/2011Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2011-10-14
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2011-10-14