Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 9/2012 z dnia 16.02.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji
Symbol: OR.Z.1430.9.2012

Zarządzenie nr 9/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 16.02.2012r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji

Na podstawie § 42 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011r. ze. zmianami)

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:

Marian Szukalski - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach,

Członkowie Komisji:

Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji,

Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr.

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2011r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-02-17
Data wprowadzenia: 2012-02-20
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-02-20