Tytuł: Uchwała nr 249/1204/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Symbol: 249/1204/2013

Dokument dostępny w załączniku


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2013-03-08
Załączniki:
1) Uchwąła nr 249/1204/2013 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2013-03-08
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2013-03-08