Tytuł: Uchwała nr 283/1386/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok
Symbol: 283/1386/2013

Dokument dostępny w załączniku


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2013-07-26
Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1386/2013 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2013-07-26
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2013-07-26