Tytuł: Uchwała nr 283/1380/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski
Symbol: 283/1380/2013

Dokument dostępny w załączniku


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2013-10-09
Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1380/2013 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2013-10-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2013-10-09