Tytuł: Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik
Data wprowadzenia: 2018-05-25
Załączniki:
1) zapytanie ofertoweWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2018-05-25
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2018-05-25
Edycja dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2018-05-25
Edycja dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2018-05-25