Tytuł: Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 realizowany w ramach projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020; dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. PODDZIAŁANIE 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego.


Osoba wprowadzająca dokument: Justyna Schmidt-Łakomy
Data wprowadzenia: 2018-11-16
Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowaniaWprowadził: Justyna Schmidt-Łakomy, Dnia: 2018-11-16
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Justyna Schmidt-Łakomy, dnia: 2018-11-16