Tytuł: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT
Symbol: BSR.042.2.2019


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik
Data wprowadzenia: 2019-02-05
Załączniki:
1) Zapytanie ofertoweWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-02-05
2) Załącznik nr 1Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-02-05
3) UmowaWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-02-05
4) Załącznik nr 2Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-02-05
5) Oświadczenie o braku powiązańWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-02-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2019-02-05