Tytuł: Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła
Data wprowadzenia: 2019-05-15
Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2019-05-15
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2019-05-15