Tytuł: Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Symbol: BSR.041.16.2020


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła
Data wprowadzenia: 2020-07-22
Załączniki:
1) Zapytanie ofertoweWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu ZamówieniaWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17
3) Załącznik nr 2 Furmularz OfertowyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17
4) Załącznik nr 2 Furmularz OfertowyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17
5) Załącznik nr 3 Wzór umowyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowegoWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-21
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-22
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-17
Edycja dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2020-07-21
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-22