Tytuł: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT
Symbol: BSR.042.2.2020


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła
Data wprowadzenia: 2020-08-12
Załączniki:
1) Zapytanie ofertoweWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-08-12
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu ZamówieniaWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-08-12
3) wersja edytowalna Formularz OfertowyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-08-12
4) Załącznik nr 3 Wzór umowyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-08-12
5) Załącznik nr 2 Furmularz OfertowyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-08-12
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-08-12
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-08-12
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-08-12