Tytuł: Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: BSR.042.2.2020


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła
Data wprowadzenia: 2020-09-03
Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcyWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-09-03
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-09-03