Tytuł: Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika analityka w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik
Data wprowadzenia: 2021-05-13
Załączniki:
1) UnieważnienieWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2021-05-13
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2021-05-13