Tytuł: Sesja Rady Powiatu w dniu 29.01.2008 roku.
Symbol: EB0049-1/08

Data sesji: 29.01.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 grudnia 2007 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty-Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2007 rok.
5.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka  w Karchowicach ul. Bytomska 47- placówki opiekuńczo-wychowawczej działającej jako jednostka organizacyjna Powiatu Tarnogórskiego.
6.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.
7.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.
8.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.
9.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 10  z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.
10.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.
11.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.
12.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 Tarnowskich Górach, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 roku.
13.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii  p.w.  św. Marcina w Tarnowskich Górach  Starych Tarnowicach przy ul. Niedziałkowskiego 2, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich polichromii na sklepieniu kaplicy św. Wacława w zabytkowym kościele p.w. św. Marcina w Tarnowskich Górach Starych Tarnowicach, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr B/103/07.
14.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie zamiany lokali mieszkalnych Pani Ireny Walenta, zamieszkałej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26b/4 i Pana Marcina Młynarskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ul. Ułańskiej 1b/11.
15.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska  w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
16.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
17.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty- Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.
18.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XX/  /2008 w sprawie zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały  Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego.
19.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
20.Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
21.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
22.Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (18.01.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska
Data wprowadzenia: 2008-01-18
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2008-01-18
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24