Tytuł: Sesja w dniu 8 lutego 2013 roku

Data: 8 lutego 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 12.30
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu – działający w imieniu właściciela Spółki WSP S.A., stanowiska w sprawach:
a) prawidłowości powołania przez Radę Nadzorczą Spółki WSP S.A. Pana Bohdana Kozaka na Prezesa Zarządu Spółki WSP S.A.,
b) ewentualnego ponownego powołania przez Radę Nadzorczą Spółki WSP S.A. Pana Bohdana Kozaka w skład Zarządu Spółki WSP S.A.,
c) zakresu odpowiedzialności Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej za skutki wywołane powołaniem Prezesa Zarządu Spółki WSP S.A. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Spółki WSP S.A. informacji o funkcjonowaniu Spółki w okresie od 12 lipca 2012 r. do nadal, w tym o wszelkich umowach zawartych pomiędzy WSP S.A. a innymi podmiotami, w tym osobami prawnymi i fizycznymi oraz o istotnych decyzjach
5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
6. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2013-02-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-02-05
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24