Tytuł: uchwała nr XII/106/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

uchyla uchwałę nr LXI/556/2014 z dnia 30 października 2014 roku
uchylona uchwałą nr XXIV/203/2016 z dnia 27 września 2016 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


Komentarz:

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu.
Autoryzacja: Przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2017-02-21
Załączniki:
1) XII/106/2015Wprowadził: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, Dnia: 2015-10-29
2) XII/106/2015 wordWprowadził: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, Dnia: 2015-10-29
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, dnia: 2015-10-29
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-11-30
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-06-15
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2017-02-21