Tytuł: Uchwała nr 96/359/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ze zm.)
Symbol: 96/359/2015


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2015-12-17
Załączniki:
1) 96/359/2015Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-12-17
2) projekt uchwały Rady Powiatu Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-12-17
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2015-12-17