Tytuł: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku. Zamawiający: Skarb Państwa Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Symbol: AZ.272.10.2018


Osoba wprowadzająca dokument: Iwona Penkaty
Data wprowadzenia: 2019-01-10
Załączniki:
1) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku. Zamawiający: Skarb Państwa Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowejWprowadził: Iwona Penkaty, Dnia: 2019-01-10
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2019-01-10