Tytuł: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Symbol: NZ.033.2.2022


Osoba wprowadzająca dokument: Izabela Dittmann
Data dokumentu: 2022-11-23
Data wprowadzenia: 2022-11-29
Załączniki:
1) Zapytanie ofertoweWprowadził: Izabela Dittmann, Dnia: 2022-11-23
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1Wprowadził: Izabela Dittmann, Dnia: 2022-11-23
3) Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2Wprowadził: Izabela Dittmann, Dnia: 2022-11-23
4) Protokół odbioru usług doradczych - załącznik nr 3Wprowadził: Izabela Dittmann, Dnia: 2022-11-23
5) Odpowiedź na zapytanieWprowadził: Izabela Dittmann, Dnia: 2022-11-29
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Izabela Dittmann, dnia: 2022-11-23
Edycja dokumentu: Izabela Dittmann, dnia: 2022-11-29
Edycja dokumentu: Izabela Dittmann, dnia: 2022-11-29