Tytuł: uchwała nr VI/78/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

uchyla uchwałę nr XXIV/249/2012 z dnia 29 maja 2012 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2019-05-09
Załączniki:
1) VI/78/2019Wprowadził: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, Dnia: 2019-05-07
2) VI/78/2019 wordWprowadził: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, Dnia: 2019-05-07
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, dnia: 2019-05-07
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2019-05-09