Tytuł: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 24 lutego 2020 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
24 lutego 2020 roku, poniedziałek, godz. 14.00
sala 306, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, Tarnowskie Góry

Proponowany porządek posiedzenia:
1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,
2) informacja na temat wydatków ponoszonych przez Powiat Tarnogórski dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych w 2019 roku,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
4) sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-02-10
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-02-10