Tytuł: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 24 sierpnia 2020 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
24 sierpnia 2020 roku, poniedziałek, godz. 13.30
sala 304, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, Tarnowskie Góry

Proponowany porządek posiedzenia:
1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,
2) informacja na temat sytuacji finansowej spółek komunalnych Powiatu Tarnogórskiego: Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach oraz Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
4) sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-07-29
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-07-29