Tytuł: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 18 listopada 2020 roku

Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
18 listopada 2020 roku, środa, godz. 13.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek posiedzenia:
1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,
2) opiniowanie projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-…,
3) ustalenie planu pracy Komisji na 2021 rok oraz wnioski do planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok,
4) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
5) sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-11-13
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-11-13