Tytuł: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 23 listopada 2020 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
23 listopada 2020 roku, poniedziałek, godz. 13.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek posiedzenia:
1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,
2) ustalenie planu pracy Komisji na 2021 rok oraz wnioski do planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
4) prawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-11-13
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-11-13