Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 13/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stan. insp. w Wydziale Budownictwa i Architektury
Symbol: EO.0716-7/8/06

ZARZĄDZENIE NR 13/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 25 STYCZNIA 2006 r.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
      Joachim Ganszyniec - Członek Zarządu Powiatu
Członkowie Komisji: 
      Henryk Łatowski  - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
      Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji     

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-02-16
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16