Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ws. wprowadzenia procedury rozliczania dotacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Symbol: EO.0716-7/10/06

ZARZĄDZENIE NR 16/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia procedury rozliczania dotacji w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach.

Na podstawie § 10, ust. 1, pkt 1)  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedurę wewnętrzną rozliczania dotacji - załącznik nr 1.

§ 2

Procedurę rozliczania dotacji realizują wydziały merytorycznie odpowiedzialne za dotowane działania i Wydział Budżetu i Finansów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-02-16
Załączniki:
1) Załącznik do zarządzneia nr 16/2006Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-02-16
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16