Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 75/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ws. zmiany zarządzenia 47/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.10.2003 r. ws. utworzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim
Symbol: EO.0716-7/40/06

Zarządzenie Nr 75/2006
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 47/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2003 roku w sprawie utworzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.

Na podstawie art. 44c ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§1.

W załączniku do Zarządzenia Nr 47/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2003 roku skreślić wyrazy „Andrzej Dyląg” i zastąpić je wyrazami „Gabriela Kowalska”.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych 
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-06-23
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-23