Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 78/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. ws. powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
Symbol: EO.0716-7/41/06

ZARZĄDZENIE NR 78/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 10 lipca 2006 r.

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.12.2005 r. nr XLIV/431/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603
z 2004 r. ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 2

W skład Komisji przetargowej wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji – Członek Zarządu Powiatu mgr inż. Joachim Ganszyniec,
2. Członkowie Komisji:
­ mgr inż. Hanna Mrowicka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
­ mgr Marek Musielak – podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Komisja przetargowa powołana jest w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę fragmentu nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 4 m2 oraz 3 m2 z działki numer 676/61 (o pow. całkowitej 0,9470 ha, obręb Tarnowskie Góry, karta mapy 3) w dniu 10 sierpnia 2006 r.
Ww. fragment nieruchomości objęty był wykazem, wywieszonym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 i ul. Mickiewicza 41 w okresie od dnia 13.06.2006 r. do dnia 04.07.2006 r. a także umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu - Joachimowi Ganszyńcowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-07-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-07-19