Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2007 roku"
Symbol: EO.ZP.3421-2-5/07

Tarnowskie Góry, dnia 8 marca 2007 r.

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu

        Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było "Wykonanie wycen nieruchomości w 2007 roku" za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez:

Biuro Wyceny i Zarządzania Nieruchomościami "Dom"
 inż. Regina Wrześniak-Hołda
ul. Wrocławska 12
41 - 260 Sławków

            za poniższe ceny jednostkowe, podane w kwotach (PLN) brutto:

1.1.a.

cena za określenie wartości składnika gruntowego nieruchomości, dla pierwszej działki

167,99

1.1.b.

cena za określenie wartości składnika gruntowego nieruchomości, dla każdej następnej działki

118,00

1.2.a.

cena za określenie wartości składnika budowlanego,

dla budynku jednorodzinnego

50,00

1.2.b.

cena za określenie wartości składnika budowlanego,

dla pomieszczenia gospodarczego

50,00

1.2.c.

cena za określenie wartości składnika budowlanego,

dla garażu położonego w kompleksie garaży

50,00

1.2.d.

cena za określenie wartości składnika budowlanego,

dla ogrodzenia

50,00

         Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (08.03.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-03-09
Załączniki:
1) info_o_zawarciu_umowyWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-04-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-03-09