Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Rozbiórkę budynków w Nakle Śląskim"
Symbol: EO.ZP.3431-2-16/07

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

    Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była "Rozbiórka budynków w Nakle Śląskim" za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez:

TOREX - BUD Sp. z o.o.
ul. Stroma 4
43-190 Mikołów


zaoferowana cena za przedmiot zamówienia:

brutto: 64.385,27 PLN


     Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (14.06.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz RomowiczOsoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-06-14
Załączniki:
1) info_o_zaw_umowyWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-07-25
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-06-14