Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Bobrowniki Śl. należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część I "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Stare Tarnowice należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część II "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Pniowiec należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część III
Symbol: EO.ZP.3431-2-20/07

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

    Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Bobrowniki Śl. należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część I
"Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Stare Tarnowice należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część II
"Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Pniowiec  należącego do gminy Tarnowskie Góry"  - część III
za najkorzystniejszą ofertę na część I i II uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne INFOGEO Sp. J.
Stanisław Plens, Marcin Kozieł i Wspólnicy
ul. Rzemieślnicza 1
42-504 Będzin

zaoferowana cena za przedmiot zamówienia na:

część I brutto: 221.310,44 PLN

 część II brutto: 131.524,54 PLN


     Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      

      Za najkorzystniejszą ofertę na część III uznano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum Firm:
Biuro Geodezyjne "Gradus 1" Jan Dziemba - LIDER
ul. S. Batorego 48
41-506 Chorzów

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "GRADUS 2" Grzegorz Kapała
ul. Gliwicka 224
40-860 Katowice

zaoferowana cena za przedmiot zamówienia na:

część III brutto: 99.540,00 PLN

       Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (27.06.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz RomowiczOsoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-06-28
Załączniki:
1) info o zaw. umowy część IWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-09-18
2) info o zaw. umowy część IIWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-09-18
3) info o zaw. umowy część IIIWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-09-18
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-06-28