Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6"
Symbol: EO.ZP.3431-2-3/07

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

    Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było "Wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6" za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez:

P.W. "ALAM" Tadeusz Kwitek
ul. Boczna 14
42-690 Tworóg - Brynek


zaoferowana cena za przedmiot zamówienia:

brutto: 454.425,48 PLN


     Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (28.06.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz RomowiczOsoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-06-28
Załączniki:
1) info_o_zawarciu_umowyWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-07-25
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-06-28