Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
Symbol: EO.ZP.3431-2-49/07

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

    Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez:

ARTIM Sp. z o.o.
ul. Oleska 121
45-231 Opole


zaoferowana cena za przedmiot zamówienia:
brutto: 3006,84 PLN

Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj.100) w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą podlegającą ocenie w przedmiotowym postępowaniu.

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (12.09.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-09-12
Załączniki:
1) info o zaw. umowyWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-09-28
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-09-12
Edycja dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-09-12