Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Inkubator Przedsiębiorczości - rozwój w korzystnych warunkach. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49"
Symbol: EO.ZP.3431-2-44/07

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

Uprzejmie informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Inkubator Przedsiębiorczości - rozwój w korzystnych warunkach. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49"

zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (14.09.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


 


Osoba wprowadzająca dokument: Iwona Penkaty
Data wprowadzenia: 2007-09-14
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2007-09-14
Przesunięcie dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2007-09-19