Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Remont dachu budynku Pałacu Myśliwskiego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 7 w Miedarach, gmina Zbrosławice"
Symbol: EO.ZP.3431-2-56/07

Powiat Tarnogórski
42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był "Remont dachu budynku Pałacu Myśliwskiego zlokalizowanego  przy ul. Zamkowej 7 w Miedarach, gmina Zbrosławice" wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Miksyl"
Sylwester Dubas
ul. Towarowa 1/303
42-600 Tarnowskie Góry

za cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia 418.798,19 zł, gdyż uzyskała ona największą liczbę punktów (tj. 100) w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie zawiadamiam, że oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w  przedmiotowym postępowaniu.

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (23.10.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz

 


Osoba wprowadzająca dokument: Iwona Penkaty
Data wprowadzenia: 2007-10-24
Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowyWprowadził: Iwona Penkaty, Dnia: 2007-11-16
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2007-10-24
Przesunięcie dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2007-10-24