Tytuł: Uchwała nr 26/134/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi nr 1749 O Raszowa - Nakło na odcinku od km 0+353 do km 1+353 położonej na obszarze Powiatu Strzeleckiego.
Symbol: 26/134/2007

Uchwała nr 26/134/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 27 marca 2007 roku

 

 

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi nr 1749 O Raszowa - Nakło na odcinku od km 0+353 do km 1+353 położonej na obszarze Powiatu Strzeleckiego.

 

 

Działając na podstawie art. 6a, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004r., poz. 2086 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

1.       Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg powiatowych drogę
nr 1749 O Raszowa - Nakło na odcinku od km 0+353 do km 1+535 długości 525 m położonej na obszarze Powiatu Strzeleckiego.

2.       Mapa z zaznaczonym przebiegiem drogi, o której mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-04-04
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-04