Tytuł: Uchwała nr 48/232/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: przedłużenia Pani Alicji Juziuk powierzenia stanowiska dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.
Symbol: 48/232/2007

Uchwała nr 48/232/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 17 lipca 2007 roku

 

w sprawie: przedłużenia Pani Alicji Juziuk powierzenia stanowiska dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, późn. zm.) zgodnie z art. 36a, ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

Przedłużyć Pani Alicji Juziuk powierzenie stanowiska dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach, na okres od 1 września 2007 do 31 sierpnia 2012 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-07-20
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-20