Tytuł: Uchwała nr 48/236/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 162/1143/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i finansowania prac wykonanych przez najemców w zasobach mieszkaniowych Powiatu Tarnogórskiego oraz zmiany uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości
Symbol: 48/236/2007

Uchwała nr 48/236/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 17 lipca 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 162/1143/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i finansowania prac wykonanych przez najemców w zasobach mieszkaniowych Powiatu Tarnogórskiego oraz zmiany uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 96 i 98 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2, pkt 3, art. 48, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm. z 2001 roku )

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadzić zmianę w uchwale nr 162/1143/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i finansowania prac wykonanych przez najemców w zasobach mieszkaniowych Powiatu Tarnogórskiego oraz zmiany uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości w ten sposób, że § 6, pkt 4 ww. Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "sporządza z najemcą umowę, w której ustala z najemcą zakres rzeczowy i finansowy prac oraz udział procentowy Wynajmującego, nie przekraczający 50 % całości kosztów robót".

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-07-20
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-20