Tytuł: Uchwała nr 82/386/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 1/1/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.
Symbol: 82/386/2007

Uchwała nr 82/386/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 1/1/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia    1 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004r., Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Skreślić treść § 1 pkt 3 i wprowadzić zapis: "Członek komisji mgr Joanna Niebylska  Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem."

2.       Skreślić treść § 1 pkt 5 i wprowadzić zapis: "Członek komisji mgr Jolanta Kowalska Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem."

3.       W § 1 dodać punkt 6 o treści: " Członek komisji mgr Agata Kamińska  podinspektor                    w Wydziale Gospodarki Mieniem."

4.       W § 1 dodać punkt 7 o treści: "Członek komisji mgr Tomasz Szmydki Podinspektor                        w Wydziale Gospodarki Mieniem".

 

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 


§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-12-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-12-19