Tytuł: Uchwała nr 177/855/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego.
Symbol: 177/855/2009

Uchwała nr 177/855/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 stycznia 2009 roku

 

 

 

w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

1.      Przeznaczyć do wynajęcia część nieruchomości, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, opisanej w załączniku  nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zatwierdzić treść wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do wynajęcia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-01-19
Załączniki:
1) Wykaz nieruchomościWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-01-19
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-01-19